Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate *(denumită în continuare ‘Acord’) și Respectarea protecției datelor cu caracter personal conform regulamentului 679 / 27 Aprilie 2016 * (denumit în continuare ‘Regulament’)

AO Consulting recunoaște și apreciază importanța protejării datelor cu caracter personal oferite de clienții și potențialii săi clienți motiv pentru care am implementat o serie de proceduri și măsuri de siguranță ca toate aceste informații sa rămănă între noi și dumneavoastră.

ONEȚIU ALEXANDRU NICOLAE PFA, cu sediul în București, Sector 2, Str. Ștefan cel Mare 15, înregistrată la registrul Comerțului sub nr. F40/1176/2012, cod unic de înregistrare 29970138, denumită în continuare ‘AO Consulting’, reprezentată legal de către Alexandru Onețiu în funcția de Administrator.

ONEȚIU ALEXANDRU NICOLAE PFA, în calitate de proprietar și administrator al acestui site *(denumit în continuare ‘Site’), anume www.aoconsulting.ro și vă aduce la cunoștință urmatoarele

Art. 1. INFORMAȚII COLECTATE:

Art. 1.1. Prin intermediul acestui Site, AO Consulting, prelucrează urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. a) Date identificare reprezentant client: Nume, Adresă Email, Oraș, Telefon;
  b) Alte informații : ‘Specificații’, ‘Mesajul tău’ sau ‘Mesaj’. ……de completat RADU

Art. 2. SCOPUL ȘI MOMENTUL PRELUCRĂRII DATELOR:

Art. 2.1. Scopul prelucrării datelor menționate mai sus (Art. 1) este inițierea, stabilirea, menținerea sau reluarea relației comerciale între noi, AO Consulting, și persoana fizică ca potențial beneficiar sau reprezentant al potențialului beneficiar al serviciilor noastre.

Art. 2.2. Concret, AO Consulting, prelucrează datele cu caracter personal pentru a:

 1. a) Cere informații necesare etapei pre-contractuale în vederea accesării serviciilor oferite
  b) Cere informații pentru reluarea relației sau menținerea relației comerciale;
  c) Trimite oferte / informații personalizate;
  d) Îndeplinirea unor obligații legale, dacă acestea există, la cererea instituțiilor și autorităților competente, sau automat dacă legea prevede expres astfel de obligații.

Art. 2.3. Datele cu caracter personal sunt prelucrate numai după ce ați fost înștiințat în legătură cu drepturile de care beneficiați dar și grija noastră pentru protecția datelor cu caracter personal.

Art. 2.4. Momentul inițial al prelucrării datelor este la cel al completării oricărui formular din Site iar datele prelucrate sunt necesare pentru a îndeplini scopurile menționate mai sus.

Art. 2.5. Prin ‘Prelucrare’, în acest caz, ne referim la: colectare, înregistrare, stocare, consultare, ștergere.

Art. 3. TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII:

Art. 3.1. Conform Regulamentului 679 / 27 Aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal temeiul legal al prelucrărilor noastre este:

 1. a) Art. 6 Lit. B din Regulament pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de la Art. 1. conform scopurilor de la Art 2.2. Literele A, B si C din prezentul Acord;
  b) Art. 6. Lit. C din Regulament pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de la Art. 1. conform scopului de la Art. 2.2. Litera D din prezentul Acord.

Art. 4. DISEMINARE/DIVULGARE:

Art. 4.1. Datele cu caracter personal oferite de dumneavoastră nu vor fi diseminate, divulgate prin transmitere, oferite, transferate, puse la dispoziție, comercializate, niciunei terțe persoane fără acordul dumneavoastră.

Art.4.2. Singurul mod în care datele cu caracter personal oferite vor fi împărtășite cu terțe entități, fără să vă fie cerut acordul, este în cazul îndeplinirii unor obligații legale; acestea vor fi furnizate numai la cererea autorităților/ instituțiilor competente și automat numai în cazul în care legea ne obliga expres în acest sens.

Art. 5. RESPONSABILITATEA TRANSMITERII INFORMAȚIILOR

Art. 5.1. În momentul completării oricărui formular din acest Site, furnizând astfel datele cu caracter personal de la Art. 1 din prezentul Acord, confirmați faptul că aveți dreptul să acționați în calitate de reprezentant pentru potențialul beneficiar al serviciilor noastre sau, dacă este cazul, sunteți chiar potențialul beneficiar.

Art. 6. Alte drepturi și informații privind prelucrările de date cu caracter personal

Art. 6.1. Datele cu caracter personal vor fi stocate pe o perioadă de 4 ani de la data trimiterii ofertei/ solicitării informațiilor/ serviciilor noastre. În cazul în care veți beneficia de serviciile noastre, întrucât în actul medical este nevoie să cunoaștem istoricul pacientului, această perioadă va fi considerată de la momentul / data ultimului serviciu accesat.

Art. 6.2. Aveți dreptul să aflați ce fel de date deținem despre dumneavoastră că persoana vizată (dacă aveți această calitate), aveți dreptul să solicitați rectificarea sau ștergerea datelor sau restricționarea prelucrării (adică să vă opuneți prelucrării datelor în scopurile menționate, sau o parte dintre acestea), aveți dreptul la portabilitatea datelor deținute de noi.

Art. 6.3. Aveți dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere dacă considerați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate.

Art. 6.4. Dacă nu sunteți de acord să furnizați aceste date, formularul de contact sau comandă (după caz) nu va fi trimisă respectând astfel alegerea dumneavoastră în calitate de persoană vizată. Motivul netrimiterii este acela că nu putem execută serviciile dorite fără aceste informații sau nu ne putem îndeplini cu bună credință obligațiile fazei precontractuale sau viitoarele obligații contractuale.

Art. 6.5. Nu există un proces decizional automat de prelucrare a datelor dumneavoastra care să producă efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează într-o măsură semnificativă.

 

Vă mulțumim pentru răbdarea de care ați dat dovadă citind informațiile puse la dispoziție în acest Acord și, dacă tot ați făcut-o, vă asigurăm că îl respectăm cu strictețe nu datorită Regulamentului ci, în primul rând, din grijă pe care noi întelegem să o avem față de protecția datelor cu caracter personal și importanța acestei protecții într-o lume în care toate aceste informații pot fi folosite în moduri nepotrivite cu drepturile și libertățile noastre fundamentale.